Φωτογραφία του Play Bouzouki

Παιδικό μενού

Δεν υπάρχει ηλικία για να αρχίσεις να διασκεδάζεις!

Menu Enfants

Jusque 10 ans
  • Boulettes nature sauce tomate

    12,5 €
  • Nuggets de poulets, compote maison et frites

    12,5 €
  • Poisson frit, frites et salade

    14,5 €